Offshore

In de offshore industrie staan mechanische componenten in grote mate in direct contact met agressieve stoffen, zoals zout water. De combinatie van hoge temperaturen en een zeer hoge relatieve vochtigheid is destructief voor componenten die in de offshore worden toegepast. Het gevaar op corrosie neemt nog verder toe wanneer deze omstandigheden gecombineerd worden met kleine ruimten (spleetwerking, capilaire werking) waar weinig zuurstof kan binnentreden.

Om een goede bescherming van de koelers te garanderen worden veelal 2 methoden toegepast:

PTFE
PTFE (polytetrafluoretheen, beter bekend als Teflon®) is toepasbaar op metalen als aluminium, staal, RVS, titanium en koper. Maar ook op diverse plastics en glas. PTFE coating, heeft uitstekende nonstick eigenschappen en is bestand tegen hoge en lage temperaturen. Hierdoor is PTFE zeer breed inzetbaar.

HERESITE
Heresite is een warmtegeleidende phenol inbrandcoating met een zeer hoge chemische resistentie. Deze zal in een polymerisatie-oven na het stralen en coaten op het metaal zal worden ingebrand in een meerlaagssysteem. Na elke coatlaag volgt een moffelsessie in de oven. De coating is diffuusdicht en cross linked vernet. Het coaten gebeurt volgens de Norsok M-501 standaard.

De Norsok M-501 omhelst eisen en richtlijnen voor meerdere verfsystemen en verschillende toepassingen, waar zowel de verfleveranciers en applicateurs aan dienen te voldoen. De te gebruiken producten, voorbehandeling, conservering en uit te voeren inspecties worden hierin beschreven.