Oliekoeler ATEX

ATEX Explosion

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

Principes voor explosiebeveiliging:

  1. Primair- Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
  2. Secundair- Elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken)
  3. Tertiair- In uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies (bv. breekplaten, vlamdovers)

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en omdat in bedrijfsomgevingen vaak mensen werken is het veelal niet praktisch om zuurstof weg te halen. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren.

Een standaard oliekoeler met luchtkoeling wordt veelal aangedreven door een electromotor. Om te voorkomen dat deze een explosie veroorzaakt, zijn speciale motoren ontwikkeld (voor verschillende zones) welke voorkomen dat een brandbare stof ontstoken wordt. Verder kan een kunsstof waaier een elektrostatisch lading creëren. Door het toepassen van een antistatische waaier wordt dit voorkomen.